Hantera produkter & tjänster | TENTIO

Hantera produkter & tjänster

Gör de rätta sakerna…

Att veta vad man ska erbjuda och när kan vara svårt. Vi tillhandahåller rätt verktyg för att hantera era produkter och tjänster och säkrar att de alltid möter kundens behov.

Lär dig mer
Chefskap är att göra saker rätt; ledarskap är att göra rätt saker.
– Peter F. Drucker

Product and Service Management

Fånga potentialen i era produkter och tjänster och säkra långsiktig lönsamhet över hela deras livscykel.

Product and Service Portfolio Management

Få en överblick över er produkt- och tjänsteportfölj och säkra att ni vet hur mycket som ska spenderas på vad och när.

Gamify Your Offer

Vem säger att kul inte är seriöst? Ta reda på vad tillämpad gamification är och hur det kan användas för att göra ert erbjudande mer intressant.

Mälarenergi

Idea Management Workshop uppskattades väldigt mycket och gav många goda insikter i området. Vi rekommenderar verkligen att anmäla sig till den!

Mälarenergi Elhandel letar kontinuerligt efter sätt att förbättra sina tjänster mot distributionspartners och bjuder därför in dem till årliga partnerträffar. TENTIO bjöds in för att ge praktiskt stöd med hur man kan hantera den stora mängd idéer som Mälarenergi och deras partner tar fram.

Vill du veta mer?

Thrive

Skapa team i världsklass!

Lär dig mer

Leda individer & team

Ta hand om er mest värdefulla tillgång

Lär dig mer

Driva projekt

Ta det från möjlighet till realitet

Lär dig mer

Leda processer

…och gör det rätt

Lär dig mer