Leda processer | TENTIO

Leda processer

…och gör det rätt

När ni vet vad ni ska göra så kommer ni till hur det ska göras. Att hantera processer handlar om att säkra att ni tillhandahåller högsta möjliga kundvärde så effektivt som möjligt. Vi tillhandahåller verktyg för att utveckla och förvalta era affärskritiska processer.

Lär dig mer
Om du inte kan beskriva det du gör som en process så vet du inte vad du gör. – W. Edwards Deming

Manage Process Development

Om ni tror att det ni kan leverera är det enda som räknas så tänk om! Idag ligger verkligt affärsvärde i hur ni utvecklar såväl som i vad ni levererar. Få en överblick över hur ni skapar värde idag.

Manage Process Maintenance

Förändring är oundvikligt; frågan är hur ni hanterar det. Processförvaltningsstjänsten säkrar att era processer är aktuella och skapar värde varje dag.

Gamify Your Processes

Vem säger att kul inte är seriöst? Ta reda på vad tillämpad gamification är och hur det kan användas för att få människor engagerade i att följa era affärsprocesser.

SEB

En av de bästa sakerna med ”Work Life Balance – serien” var – Att jag fick en insikt om flera olika områden för att få en bra balans i livet. – Bra att få tid och möjlighet att stanna upp och prova på olika verktyg.

Deltagare från SEB

SEB hade behov av att ge personalen en ökad förståelse för vad ”Work Life Balance” är och hur personalen kunde påverka sin egen situation. Workshopen gav dem ny inspiration, tänkvärda idéer som de kunde använda sig av direkt i vardagen.

Vill du veta mer?

Thrive

Skapa team i världsklass!

Lär dig mer

Leda individer & team

Ta hand om er mest värdefulla tillgång

Lär dig mer

Driva projekt

Ta det från möjlighet till realitet

Lär dig mer

Hantera produkter & tjänster

Gör de rätta sakerna…

Lär dig mer