Leda individer & team | TENTIO

Leda individer & team

Ta hand om er mest värdefulla tillgång

Få ut mesta möjliga av er mest värdefulla tillgång och nyckel till framgång. Investering i människor är basen för att utveckla en verksamhet. Vi tillhandahåller verktygen för att utveckla dig själv, ditt team och din organisation.

Lär dig mer
Innan du är en ledare handlar framgång om att växa själv. När du blivit en ledare handlar framgång om att få andra att växa. - Jack Welch

Coaching for Excellence

Coaching for Excellence möten går ut på att få en snabb utveckling och en förändring av den givna situationen. Du blir inspirerad till att uppmärksamma läget och att hitta dina lösningar. Fokus är på nuet och det som går att påverka.

Discover Your Strengths

Discover Your Strengths handlar om att synliggöra dina talanger. När du känner till dina och dina kollegors styrkor har du en bra grund för utveckling och förutsättningar för att du ska nå bästa resultat.

Work Life Balance

Öka förståelsen för vad som skapar balans i livet, mellan arbete och fritid. Du får en verktygslåda med strategier och praktiska verktyg, som du kan använda direkt. Du får motivation till att påverka din situation, du mår bättre och din stressnivå sjunker.

MDH

Mycket intressant ämne, Discover Your Strengths workshopen gav en positiv upplevelse med en mycket engagerad lärare. Ett nytt sätt att se på hur vi ska jobba med våra styrkor istället för våra svagheter.

Doktorander på Mälardalens Högskola.

Behovet att fokusera på vad som händer efter doktorandperioden var kritiskt, de behövde stöd i att skapa framtidsplaner. Discover Your Strengths workshopen förstärkte teamkänslan i gruppen och likaså gruppens styrkor.

Vill du veta mer?

Thrive

Skapa team i världsklass!

Lär dig mer

Driva projekt

Ta det från möjlighet till realitet

Lär dig mer

Hantera produkter & tjänster

Gör de rätta sakerna…

Lär dig mer

Leda processer

…och gör det rätt

Lär dig mer